bnt attorneys for CEE close.straight.forward
Powrót
Tereza Chalupová

Tereza Chalupová Advokát
bnt attorneys-at-law Senior Associate, Czechy, Praha 1

 

Tereza Chalupová

Advokát
Senior Associate

T +420 222 929 301
F +420 222 929 341

bnt attorneys-at-law s.r.o.
CZ - 11000 Praha 1
Česká republika

Profile
Senior Associate
Czeski, Niemiecki
NIERUCHOMOŚCI, Użytkownicy nieruchomości z sektorów komercyjnych, produkcyjnych i usługowych, Fundusze, private equity i inwestorzy instytucjonalni, Kupno / Sprzedaż, Umowy budowlane, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, Inwestycje typu greenfield, Infrastruktura, Zarządzanie i najem nieruchomości, Prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, rozwiązywanie sporów, Restrukturyzacja projektów nieruchomościowych, ROZWIĄZYWANIE SPORÓW, Spory sądowe
Charles University in Prague, Law Faculty (Mgr.)
Česká advokátní komora (Czech Bar Association)
Czechy