bnt attorneys for CEE close.straight.forward
Powrót
Tomáš Běhounek

Tomáš Běhounek Advokát
bnt attorneys-at-law Partner, Czechy, Praha 1

 

Tomáš Běhounek

Advokát
Partner

T +420 222 929 301
F +420 222 929 341

bnt attorneys-at-law s.r.o.
CZ - 11000 Praha 1
Česká republika

Profile
Partner
Czeski, Angielski
NIERUCHOMOŚCI, Użytkownicy nieruchomości z sektorów komercyjnych, produkcyjnych i usługowych, Fundusze, private equity i inwestorzy instytucjonalni, Umowy budowlane, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, Inwestycje typu greenfield, Zarządzanie i najem nieruchomości, Prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, rozwiązywanie sporów, Restrukturyzacja projektów nieruchomościowych, Asset Finance, Restrukturyzacja finansowa i refinansowanie, Fundusze, Project Finance, Umowy w obrocie godpodarczym
Various articles on real estate law
Lecturer at Tax academy, VOX, Notia
University of West Bohemia in Pilsen, Faculty of Law (Mgr.)
Selected as a ranked lawyer in the Chambers Europe 2017 guide
Česká advokátní komora (Czech Bar Association)
American Chamber of Commerce
British Chamber of Commerce
Czechy