bnt attorneys for CEE close.straight.forward
Powrót
Zuzana Ďuríková

Zuzana Ďuríková Advokát
bnt attorneys-at-law Associate, Czechy, Praha 1

 

Zuzana Ďuríková

Advokát
Associate

T +420 222 929 301
F +420 222 929 309

bnt attorneys-at-law s.r.o.
110 00 Praha 1

Profile
Associate
Czeski, Angielski, Niemiecki, Słowacki
Prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, rozwiązywanie sporów, ROZWIĄZYWANIE SPORÓW, Spory sądowe, Umowy o Pracę, Wypowiedzenia, zwolnienia grupowe, Spory pracownicze
Czechy