bnt attorneys for CEE close.straight.forward
bnt attorneys at law - legal advice on Dispute Resolution
KOMPETENCJE

Rozwiązywanie sporów

Każdy konflikt wymaga indywidualnego podejścia. Zarówno w sporach o wymiarze krajowym jak i międzynarodowym tworzymy strategie zmierzające do korzystnego rozstrzygnięcia.

Wspólnie z naszymi Klientami dokładnie badamy przyczyny sporu oraz stojące za nim intencje. Analizujemy możliwe działania i najlepiej rokujące sposoby rozwiązania– na drodze sądowejlub polubownie. Na tej podstawie przygotowujemy zindywidualizowaną strategię, wyznaczającą kierunek w toku postępowania. Klienci bnt korzystają przy tym z wiedzy naszych specjalistów w kraju, gdzie prowadzony jest spór, posiadających doświadczenie zarówno w procedurach obowiązujących w tym kraju jak i w międzynarodowym arbitrażu.

Opracowania

Udostępniamy online analizy prawne oraz inne informacje o uwarunkowaniach prawnych i rynku.

Nasze opracowania i aktualności na temat rozwiązywania sporów

Usługi

 • Arbitraż międzynarodowy
 • Arbitraż krajowy
 • Zastępstwo procesowe
 • Mediacje i alternatywne metody rozwiązywania sporów
 • Zarządzenie ryzykiem i konfliktem

Grupa Robocza Zespół Rozwiązywanie Sporów

Grupa Robocza Aktualności

 • Dispute Resolution

  Junior Associate in Dispute Resolution law at Vilnius office

  bnt attorneys in CEE (www.bnt.eu) is one of the leading international, full-service law firms specialising in all key areas of business law for Central and Eastern Europe. Our clients come from Central and Eastern Europe...

  Więcej

 • Dispute Resolution

  Slovakia: Hague Service Convention

  Service of process is the procedure by which a party to a lawsuit gives appropriate notice of initial legal action to another party, for example a defendant. This is true for some jurisdictions but does not work in Slovakia. In...

  Więcej