bnt attorneys for CEE close.straight.forward

România: Decizie ICCJ privind scrisoarea de garanție emisă de o instituție de credit

Scrisoarea de garanție emisă de o instituție de credit – titlu executoriu numai dacă garantează un contract de credit

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al Înaltei Curți de Casație și Justiție s-a pronunțat, la sesizarea Tribunalului București, asupra caracterului de titlu executoriu al scrisorii de garanție bancară.
Astfel, la data de 07 iunie 2021, Înalta Curte a statuat în sensul că scrisoarea de garanție emisă de către o instituție de credit are caracter de titlu executoriu doar dacă este emisă în garantarea unui contract de credit.
Recenta interpretare vine să clarifice o reglementare neclară în ceea ce privește caracterul de titlu executoriu al acestei garanții personale, determinată atât de actuala fizionomie a Ordonanței de Urgență nr. 99/2006 („OUG 99/2006”) care a abrogat Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară („Legea nr. 58/1998”), cât și de prevederile Codului Civil referitoare la garanțiile personale.
În acest context, scrisoarea de garanție emisă de o instituție de credit va constitui titlu executoriu exclusiv în situația în care este emisă în garantarea unui contract de credit, soluția ICCJ fiind utilă din mai multe perspective.
Pe de o parte, această interpretare vine ca un reper necesar în ceea ce privește practica neunitară în materie, generată de incertitudinea cu privire la caracterul de titlu executoriu al scrisorii de garanție bancară și, pe de altă parte, stabilește care este obiectul garanției pentru ca scrisoarea să constituie titlu executoriu, și anume contractele de credit.

Deși această decizie este obligatorie pentru instanța care a solicitat dezlegarea de la data pronunțării acesteia, un real interes îl reprezintă considerentele Înaltei Curți, cuprinse în motivarea care urmează să fie publicată în cel mult 30 de zile de la data pronunțării.

Astfel, decizia va deveni obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial, în cel mult 15 zile de la data motivării.

 

Sursa:

Decizia ICCJ nr. 43 în dosarul nr.643/1/2021,

Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului,

Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară

Abonare la știri

Prin tastarea 'Abonare' sunteți de acord cu condițiile noastre de prelucrare a datelor personale