bnt attorneys for CEE close.straight.forward

Späť
Jolanta Zupkauskaitė

Jolanta Zupkauskaitė Advokato padėjėja
bnt attorneys-at-law Senior Associate, Litva, Vilnius

 

Jolanta Zupkauskaitė

Advokato padėjėja
Senior Associate

T +370 52121627
F +370 52121630

bnt Heemann APB
LT-03107 Vilnius
Lithuania

Profile
Senior Associate
Nemecký, Litovský, Ruský
KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA , Zastupovanie veriteľov v insolvenčných konaniach, PRACOVNÉ PRÁVO, Podnikateľské aktivity a vysielanie zamestnancov do zahraničia, Zmluvy so zamestnancami, Ochrana osobných údajov, Kolektívne vyjednávanie, Ukončenie pracovnoprávneho vzťahu, hromadné prepúšťanie, Pracovnoprávne spory, Prechod práv a povinností zamestnancov v súvislosti s M&A transakciami, Médiá, reklama a zábava, Iné regulované odvetvia
Länderbericht Litauen in: Süß/Ring, Eherecht in Europa, Zerb Verlag, Bonn 2017
Mykolas Romeris University, Lithuania (BA, MA)
Lietuvos advokatūra (Lithuanian Bar Association)
Litva