bnt attorneys for CEE close.straight.forward

Späť
Alina Ramona Valeanu

Alina Ramona Valeanu Avocat
bnt attorneys-at-law Senior Associate, Rumunsko, Bucharest

 

Alina Valeanu

Avocat
Senior Associate

T +40213111213
F +40213142470

Gilescu Valeanu & Partners
020051 Bucharest

Profile
Senior Associate
Anglický, Taliansky, Rumunský
PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ a M&A, Právo obchodných spoločností, M&A, Compliance, Joint Ventures, KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA , Zabezpečenie práv veriteľov pred konkurzom, Reštrukturalizácia dlhu pred úpadkom, Zastupovanie pred verejnými a rozhodcovskými súdmi, riešenie sporov, RIEŠENIE SPOROV, Tuzemská arbitráž, Zastupovanie v Súdnych Sporoch, Zmluvy so zamestnancami, Ochrana osobných údajov, Kolektívne vyjednávanie, Ukončenie pracovnoprávneho vzťahu, hromadné prepúšťanie, Pracovnoprávne spory, Obchodné zmluvy
July/August 2009 - Regelungen im Catering-Bereich, Debizz Deutschsprachiges Wirtschaftsmagazin in Rumänien
Rumunsko
Články
DátumNázov
29.09.2020Romania: Webinar on GDPR