bnt attorneys for CEE close.straight.forward

Späť
Andrei Mircea Zamfirescu

Andrei Mircea Zamfirescu Avocat
bnt attorneys-at-law Senior Associate, Rumunsko, Bucharest

 

Andrei Zamfirescu

Avocat
Senior Associate

T +40213111213

Gilescu, Valeanu & Partners
020051 Bucharest

Profile
Senior Associate
Anglický, Rumunský
KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA , Zabezpečenie práv veriteľov pred konkurzom, Zriadenie zabezpečenia, Zastupovanie veriteľov v insolvenčných konaniach, Reštrukturalizácia dlhu pred úpadkom, Zastupovanie pred verejnými a rozhodcovskými súdmi, riešenie sporov, RIEŠENIE SPOROV, Medzinárodná arbitráž, Tuzemská arbitráž, Zastupovanie v Súdnych Sporoch, Mediácia a iné formy alternatívneho riešenia sporov, Krízový Manažment, Medicínske produkty, Financie a dane, Poistenie, Investičné služby, Dane a clá, Informačné technológie a telekomunikácie, Duševné Vlastníctvo, Medzinárodné a európske právo
Bucharest Bar Association
Disciplinary Panel of Romanian Rugby Federation
military history, rugby
Rumunsko
Články


Tento užívateľ zatiaľ neuverejnil žiadny článok.