bnt attorneys for CEE close.straight.forward

Späť
Dávid Oršula

Dávid Oršula Advokát
bnt attorneys-at-law Partner, Slovensko, Bratislava

 

Dávid Oršula

Advokát
Partner

T +421 2 33 10 47 44

bnt attorneys-at-law, s.r.o.
SK-81108 Bratislava
Slovakia

Profile
Partner
Anglický, Nemecký, Slovenský
Právo obchodných spoločností, M&A, KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA , Zabezpečenie práv veriteľov pred konkurzom, Zastupovanie veriteľov v insolvenčných konaniach, Reštrukturalizácia dlhu pred úpadkom, Zastupovanie v Súdnych Sporoch, LIFE SCIENCE & FARMACEUTICKÉ PRÁVO, Zdravotníctvo, Výživové doplnky, Potravinársky priemysel, Informačné technológie a telekomunikácie, Lodná doprava a zasielateľstvo, Médiá, reklama a zábava, Verejné obstarávanie a PPP projekty
"Právny rozmer opakovaného použitia jednorazovej zdravotníckej pomôcky" (Reprocessing of single-use medical devices), published in the professional journal Sestra, issue 11-12/2019
Insolvency law in the Slovak Republic, „Slowakische Republik“, INSOL EUROPE / Inter-University Centre at the Institute for East European Studies, Free University of Berlin, 2007
Thomson Reuters Private Mergers and Acquisitions Global Guide in Slovakia, 2019, 2020
Comenius University Bratislava, Slovakia (Mgr.)
University of Economics in Bratislava, Slovakia
(Ing.)
Martin Luther University of Halle/Saale, Germany
LEGAL500: "bnt Attorneys-at-law’s Dávid Oršula regularly leads acquisition projects for buyers. "(2016), "At bnt attorneys-at-law, founding partners Margareta Sovova, Zuzana Chudáčková, as well as Bratislava managing partner Dávid Oršula are all highly recommended."(2015), "Dávid Oršula has ‘excellent negotiation and persuasion skills’," (2014)
IBA (International Bar Association)
Slovenská advokátska komora (Slovak Bar Association)
German-Slovak Chamber of Industry and Commerce
INSOL Europe
Slovensko