bnt attorneys for CEE close.straight.forward

Späť
dr. Gábor Jánoshalmi

dr. Gábor Jánoshalmi ügyvéd
bnt attorneys-at-law Associated Partner, Maďarsko, Budapest

 

dr. Gábor Jánoshalmi

ügyvéd
Associated Partner

T +36 1 413 3400
F +36 1 413 3413

bnt attorneys in CEE
HU-1143 Budapest
Hungary

Profile
Associated Partner
Anglický, Nemecký, Maďarský
PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ a M&A, Právo obchodných spoločností, KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA , Zabezpečenie práv veriteľov pred konkurzom, Zriadenie zabezpečenia, Zastupovanie veriteľov v insolvenčných konaniach, Zákonné povinnosti orgánov spoločnosti a spoločníkov v krízovej situácii, RIEŠENIE SPOROV, Zastupovanie v Súdnych Sporoch, Financie a dane, Dane a clá
Eötvös Loránd University Faculty of Law (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar), Hungary (dr.)
Budapesti Ügyvédi Kamara
Maďarsko