bnt attorneys for CEE close.straight.forward

Späť
dr. Gyula Horváth

dr. Gyula Horváth ügyvéd
bnt attorneys-at-law Associated Partner, Maďarsko, Budapest

 

dr. Gyula Horváth

ügyvéd
Associated Partner

T +36 1 413 3400
F +36 1 413 3413

bnt attorneys in CEE
HU-1143 Budapest
Hungary

Profile
Associated Partner
Anglický, Nemecký, Maďarský
PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ a M&A, Privatizácia, NEHNUTEĽNOSTI, Stavebné zmluvy, Územné Plánovanie a Využívanie Pôdy, Zastupovanie pred verejnými a rozhodcovskými súdmi, riešenie sporov, RIEŠENIE SPOROV, Medzinárodná arbitráž, Tuzemská arbitráž, Zastupovanie v Súdnych Sporoch
Nagykommentár a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvényhez, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. 2013
Kommentár a lakástörvényhez, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. 2012 és 2013
Ingatlan-nyilvántartás, Tematikus Bírósági Döntések sorozat, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. 2010
Az ingatlanjog nagy kézikönyve 2. átdolgozott kiadás, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. 2010,
Az ingatlanjog nagy kézikönyve, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. 2007
University of Miskolc, Hungary (dr.)
Budapesti Ügyvédi Kamara
Maďarsko