bnt attorneys for CEE close.straight.forward

Späť
Iuliana Dinu

Iuliana Dinu Avocat
bnt attorneys-at-law Partner, Rumunsko, Bucharest

 

Iuliana Dinu

Avocat
Partner

T +40213111213
F +40213142470

Gilescu, Valeanu & Partners
020051 Bucharest

Profile
Partner
Anglický, Rumunský
NEHNUTEĽNOSTI, Užívatelia nehnuteľností z oblasti obchodu, priemyslu či služieb, Private equity, inštituionálny investory a fondy, Nákup a predaj, Stavebné zmluvy, Územné Plánovanie a Využívanie Pôdy, Infraštruktúra, Správa Nehnuteľností & Prenájom, Reštrukturalizácia realitných projektov, PRACOVNÉ PRÁVO, Podnikateľské aktivity a vysielanie zamestnancov do zahraničia, Zmluvy so zamestnancami, Kolektívne vyjednávanie, Ukončenie pracovnoprávneho vzťahu, hromadné prepúšťanie, Pracovnoprávne spory, Prechod práv a povinností zamestnancov v súvislosti s M&A transakciami
Rumunsko
Články