bnt attorneys for CEE close.straight.forward

Späť
Markéta Pravdová

Markéta Pravdová Advokát
bnt attorneys-at-law Partner, Tax Consultant, Česká Republika, Praha 1

 

Markéta Pravdová

Advokát

T +420 222 929 301
F +420 222 929 341

bnt consulting, s.r.o.
CZ - 11000 Praha 1
Česká republika

Profile
Partner, Tax Consultant
Český, Nemecký
PRACOVNÉ PRÁVO, Podnikateľské aktivity a vysielanie zamestnancov do zahraničia, Zmluvy so zamestnancami, Ochrana osobných údajov, Kolektívne vyjednávanie, Ukončenie pracovnoprávneho vzťahu, hromadné prepúšťanie, Pracovnoprávne spory, Prechod práv a povinností zamestnancov v súvislosti s M&A transakciami, Financie a dane
Diverse articles and lectures on labour law and commercial law
Charles University in Prague, Law Faculty (Mgr.)
University of Economics in Prague,
Faculty of International Relations (Ing.)
The Chamber of Tax Advisers of the Czech Republic (Komora daňových poradců ČR)
Czech Bar Association (Česká advokátní komora)
Česká Republika