bnt attorneys for CEE close.straight.forward

Späť
Michala Mihályová

Michala Mihályová Advokátka
bnt attorneys-at-law Associate, Slovensko, Bratislava

 

Michala Mihályová

Advokátka
Associate

T +421 905 568 538

bnt attorneys-at-law, s.r.o.
81108 Bratislava

Profile
Associate
Anglický, Nemecký, Slovenský
PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ a M&A, Právo obchodných spoločností, M&A, Joint Ventures, Súťažné a protimonopolné právo, Zastupovanie v Súdnych Sporoch, Zmluvy so zamestnancami, Ochrana osobných údajov, Ukončenie pracovnoprávneho vzťahu, hromadné prepúšťanie, Pracovnoprávne spory, Prechod práv a povinností zamestnancov v súvislosti s M&A transakciami, LIFE SCIENCE & FARMACEUTICKÉ PRÁVO, Zdravotníctvo, Medicínsky priemysel, Farmaceutický priemysel, Medicínske produkty, Biotechnológia, Výživové doplnky, Potravinársky priemysel, Priemysel a regulované odvetvia, Informačné technológie a telekomunikácie, Duševné Vlastníctvo, Medzinárodné a európske právo, Médiá, reklama a zábava, Iné regulované odvetvia, Verejné obstarávanie a PPP projekty, Preprava a logistika, Potravinársky a tabakový priemysel, Obchodné zmluvy
"Právny rozmer opakovaného použitia jednorazovej zdravotníckej pomôcky" (Reprocessing of single-use medical devices), published in the professional journal Sestra, issue 11-12/2019
The Trnava University in Trnava, Slovakia (Mgr.)
Slovenská advokátska komora (Slovak Bar Association)
Slovensko