bnt attorneys for CEE close.straight.forward

Späť
Miruna Dacu-Furdui

Miruna Dacu-Furdui Avocat
bnt attorneys-at-law Senior Associate, Rumunsko, Timisoara

 

Miruna Dacu-Furdui

Avocat
Senior Associate

T +40 35 6007033
F +40 35 6007034

bnt Gilescu Valeanu & Partners
300056 Timisoara

Profile
Senior Associate
Anglický, Nemecký, Rumunský
KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA , Zabezpečenie práv veriteľov pred konkurzom, Zriadenie zabezpečenia, Zastupovanie veriteľov v insolvenčných konaniach, Reštrukturalizácia dlhu pred úpadkom, Zákonné povinnosti orgánov spoločnosti a spoločníkov v krízovej situácii, Správa majetku, Predpoklady a riziká de-facto správy, NEHNUTEĽNOSTI, Užívatelia nehnuteľností z oblasti obchodu, priemyslu či služieb, Private equity, inštituionálny investory a fondy, Nákup a predaj, Stavebné zmluvy, Územné Plánovanie a Využívanie Pôdy, Green Field Investície, Infraštruktúra, Správa Nehnuteľností & Prenájom, Zastupovanie pred verejnými a rozhodcovskými súdmi, riešenie sporov, Reštrukturalizácia realitných projektov, Energetické inštalácie, RIEŠENIE SPOROV, Tuzemská arbitráž, Zastupovanie v Súdnych Sporoch, Mediácia a iné formy alternatívneho riešenia sporov, Krízový Manažment, Preprava a logistika, Obchodné zmluvy
Rumunsko