bnt attorneys for CEE close.straight.forward

Späť
Nina Šťastná

Nina Šťastná Advokátka
bnt attorneys-at-law Senior Associate, Slovensko, Bratislava

 

Nina Šťastná

Advokátka
Senior Associate

T +421 2 33 10 47 62

bnt attorneys-at-law, s.r.o.
811 08 Bratislava
Slovakia

Profile
Senior Associate
Anglický, Nemecký, Slovenský
PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ a M&A, Právo obchodných spoločností, M&A, Compliance, PRACOVNÉ PRÁVO, Podnikateľské aktivity a vysielanie zamestnancov do zahraničia, Zmluvy so zamestnancami, Ochrana osobných údajov, Kolektívne vyjednávanie, Ukončenie pracovnoprávneho vzťahu, hromadné prepúšťanie, Pracovnoprávne spory, Prechod práv a povinností zamestnancov v súvislosti s M&A transakciami
"New pharmaceutical industry rules" in Connection magazine, May/June 2012
Comenius University in Bratislava, Slovakia (Mgr.)
University of Vienna, Austria
Slovenská advokátska komora (Slovak Bar Association)
German-Slovak Chamber of Industry and Commerce (member of Employment Law Committee)
DIRO
Slovensko