bnt attorneys for CEE close.straight.forward

Späť
Petunia Spria Enciu

Petunia Spria Enciu Avocat
bnt attorneys-at-law Junior Associate, Rumunsko, Bucharest

 

Petunia Enciu

Avocat
Junior Associate

T +40213111213
F +40213142470

Gilescu Valeanu & Partners
020051 Bucharest

Profile
Junior Associate
Anglický, Nemecký, Rumunský
KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA , Zastupovanie veriteľov v insolvenčných konaniach, PRACOVNÉ PRÁVO, Podnikateľské aktivity a vysielanie zamestnancov do zahraničia, Zmluvy so zamestnancami, Ochrana osobných údajov, Kolektívne vyjednávanie, Ukončenie pracovnoprávneho vzťahu, hromadné prepúšťanie, Pracovnoprávne spory, LIFE SCIENCE & FARMACEUTICKÉ PRÁVO, Médiá, reklama a zábava, Obchodné zmluvy
Rumunsko