bnt attorneys for CEE close.straight.forward

Späť
Radostina Rangelova

Radostina Rangelova Advokat
bnt attorneys-at-law Senior Associate, Bulharsko, Bulgaria

 

Radostina Rangelova

Advokat
Senior Associate

T +359 2 9801117
F +359 2 9800643

bnt Neupert Ivanova & Kolegi, adv. dr.
BG-1000 Bulgaria

Profile
Senior Associate
Bulharský, Anglický, Ruský
Joint Ventures, KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA , Zastupovanie veriteľov v insolvenčných konaniach, RIEŠENIE SPOROV, Zastupovanie v Súdnych Sporoch, Krízový Manažment, PRACOVNÉ PRÁVO, Ukončenie pracovnoprávneho vzťahu, hromadné prepúšťanie, Pracovnoprávne spory, Obchodné zmluvy
Rousse University "Angel Kanchev"
Bulgarian Bar Association
Bulharsko