bnt attorneys for CEE close.straight.forward

Späť
Róbert Vrablica

Róbert Vrablica Advokát
bnt attorneys-at-law Associate, Slovensko, Bratislava

 

Róbert Vrablica

Advokát
Associate

T +421 2 33 10 47 65

bnt attorneys-at-law, s.r.o.
81108 Bratislava

Profile
Associate
Anglický, Nemecký, Slovenský
Právo obchodných spoločností, M&A, Compliance, Joint Ventures, Súťažné a protimonopolné právo, Zákonné povinnosti orgánov spoločnosti a spoločníkov v krízovej situácii, Zastupovanie pred verejnými a rozhodcovskými súdmi, riešenie sporov, RIEŠENIE SPOROV, Medzinárodná arbitráž, Tuzemská arbitráž, Zastupovanie v Súdnych Sporoch, Mediácia a iné formy alternatívneho riešenia sporov, Priemysel a regulované odvetvia, Medzinárodné a európske právo, Lodná doprava a zasielateľstvo, Iné regulované odvetvia, Preprava a logistika, Obchodné zmluvy
"Münchener Kommentar zum Straßenverkehrsrecht: StVR, Band 3: Internationales Straßenverkehrsrecht", C.H.BECK, 2019 (Beitrag über die Slowakei)
Comenius University in Bratislava, Slovakia (Mgr.)
Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg, Germany (LL.M.)
Slovenská advokátska komora (Slovak Bar Association)
Slovensko