bnt attorneys for CEE close.straight.forward

Späť
Roman Gašparík

Roman Gašparík Advokát
bnt attorneys-at-law Senior Associate, Slovensko, Bratislava

 

Roman Gašparík

Advokát
Senior Associate

T +421 2 33 10 47 53

bnt attorneys-at-law, s.r.o.
81108 Bratislava
Slovakia

Profile
Senior Associate
Anglický, Nemecký, Slovenský
Právo obchodných spoločností, M&A, Joint Ventures, NEHNUTEĽNOSTI, Užívatelia nehnuteľností z oblasti obchodu, priemyslu či služieb, Private equity, inštituionálny investory a fondy, Nákup a predaj, Stavebné zmluvy, Územné Plánovanie a Využívanie Pôdy, Environmentálne právo, Green Field Investície, Infraštruktúra, Správa Nehnuteľností & Prenájom, Zastupovanie pred verejnými a rozhodcovskými súdmi, riešenie sporov, Reštrukturalizácia realitných projektov, Energetické inštalácie, Zastupovanie v Súdnych Sporoch, Krízový Manažment, Financovanie majetku, Bankovníctvo a financie, Právo kapitálového trhu, Dohľad nad finančným trhom (finance regulatory), Finančná reštrukturalizácia a refinancovanie, Fondy, Poistenie, Investičné služby, Financovanie projektov, Medzinárodné a európske právo, Preprava a logistika, Obchodné zmluvy
"Covid-19 & Commercial Leases, A Tour Around the Globe", A Comparative eGuide, florent, 2020 (article on Slovakia)
"Maneuvering in lease agreements" in Connection magazine, January/February 2014
"Gefallen Ihnen unsere Räumlichkeiten? Kaufen Sie sie" in Fachnewsletter der Deutsch-Slowakischen Industrie– und Handelskammer, 02/2014
"Is the exercise of a share pledge (im)possible?" ini Connection magazine, March/April 2013
"Common clauses and stipulations in loan agreements" in Connection magazine, January/February 2012
"Prišli ste o vlastníctvo nehnuteľnosti kvôli chybám z minulosti?" in Eurobiznis, 11/2011
"Der Immobilienerwerb durch Ausländer in der Slowakei" in BFAI, 2007
Comenius University in Bratislava, Slovakia (Mgr.)
University of Regensburg, Germany (LL.M.)
Slovenská advokátska komora (Slovak Bar Association)
Slovensko