bnt attorneys for CEE close.straight.forward

Späť
Stela Ivanova LL.M.

Stela Ivanova LL.M. Advokat
bnt attorneys-at-law Partner, Bulharsko, Sofia

 

Stela Ivanova LL.M.

Advokat
Partner

T +359 2 9801117
F +359 2 9800643

bnt Neupert Ivanova & Kolegi, adv.dr.
BG-1000 Sofia
Bulgaria

Profile
Partner
Bulharský, Anglický, Nemecký, Ruský, Slovinský
PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ a M&A, Právo obchodných spoločností, KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA , Zastupovanie veriteľov v insolvenčných konaniach, NEHNUTEĽNOSTI, Mediácia a iné formy alternatívneho riešenia sporov, Podnikateľské aktivity a vysielanie zamestnancov do zahraničia, Poistenie, Dane a clá, Duševné Vlastníctvo, Preprava a logistika
Die Vollstreckung von Gerichtsurteilen in Bulgarien, forost, Munich 2005;
Bulgarien in: Betriebsuebergang, Mittel-, Ost- und Suedosteuropa, BayMe, Munich 2007;
Korruptionsbekaempfung in Bulgarien: Vermoegensabschoepfung als Reaktion auf korruptes Verhalten in Kuepper, H., Korruptionsbekaempfung in Osteuropa, forost, Munich 2009;
Bulgarien in: Suess, R., Erbrecht in Europa, Zerb Verlag, Wuerzburg 2009;
Sofia University "Sv. Kliment Ohridski"
Ludwig-Maximilian-University Munich (LL.M.)
Bulgarian Bar Association
German Bar Association
DBAHK
Bulgarian School in Nuremberg
Bulharsko, Nemecko