bnt attorneys for CEE close.straight.forward


Vyhľadať Experta

Rozšírené vyhľadanie  Partner


 • Jan Burmeister
  Rechtsanwalt, LL. M.
  Partner
  Maďarsko
  Jazyk: Anglický, Nemecký
  Kvalifikácia: PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ a M&A
 • dr. Éva Ratatics
  ügyvéd
  Partner
  Maďarsko
  Jazyk: Anglický, Nemecký, Maďarský
  Kvalifikácia: PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ a M&A, PRACOVNÉ PRÁVO
 • Rainer Tom
  Rechtsanwalt, ügyvéd
  Partner
  Maďarsko
  Jazyk: Anglický, Nemecký, Maďarský, Rumunský
  Kvalifikácia: PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ a M&A, NEHNUTEĽNOSTI, PRACOVNÉ PRÁVO
 • dr. Norbert Varga
  ügyvéd
  Partner
  Maďarsko
  Jazyk: Anglický, Nemecký, Maďarský
  Kvalifikácia: NEHNUTEĽNOSTI, RIEŠENIE SPOROV, LIFE SCIENCE & FARMACEUTICKÉ PRÁVO
 • Associated Partner


 • dr. Gyula Horváth
  ügyvéd
  Associated Partner
  Maďarsko
  Jazyk: Anglický, Nemecký, Maďarský
  Kvalifikácia: NEHNUTEĽNOSTI, RIEŠENIE SPOROV
 • dr. Gábor Jánoshalmi
  ügyvéd
  Associated Partner
  Maďarsko
  Jazyk: Anglický, Nemecký, Maďarský
  Kvalifikácia: PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ a M&A, KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA , RIEŠENIE SPOROV
 • Bertalan Molnár
  Rechtsanwalt
  Associated Partner
  Maďarsko
  Jazyk: Anglický, Nemecký, Maďarský
  Kvalifikácia: KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA
 • Senior Associate


 • dr. Katalin Al-Maarri
  alkalmazott ügyvéd, LL. M.
  Senior Associate
  Maďarsko
  Jazyk: Anglický, Nemecký, Maďarský
  Kvalifikácia: PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ a M&A, NEHNUTEĽNOSTI, PRACOVNÉ PRÁVO
 • dr. Richárd Bódis
  alkalmazott ügyvéd, LL. M.
  Senior Associate
  Maďarsko
  Jazyk: Anglický, Nemecký, Maďarský
  Kvalifikácia: PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ a M&A, KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA , PRACOVNÉ PRÁVO
 • dr. Orsolya Kőnig
  alkalmazott ügyvéd, LL. M.
  Senior Associate
  Maďarsko
  Jazyk: Anglický, Nemecký, Maďarský
  Kvalifikácia: PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ a M&A
 • dr. Zsófia Sallai
  alkalmazott ügyvéd
  Senior Associate
  Maďarsko
  Jazyk: Anglický, Maďarský, Taliansky
  Kvalifikácia: PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ a M&A, LIFE SCIENCE & FARMACEUTICKÉ PRÁVO
 • dr. Réka Vízi-Magyarosi
  alkalmazott ügyvéd, LL. M.
  Senior Associate
  Maďarsko
  Jazyk: Anglický, Nemecký, Maďarský, Rumunský
  Kvalifikácia: PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ a M&A, PRACOVNÉ PRÁVO, LIFE SCIENCE & FARMACEUTICKÉ PRÁVO
 • Associate


 • dr. András Szabó M.
  alkalmazott ügyvéd
  Associate
  Maďarsko
  Jazyk: Anglický, Nemecký, Maďarský, Švédsky
  Kvalifikácia: KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA , NEHNUTEĽNOSTI, PRACOVNÉ PRÁVO
 • Junior Associate


 • dr. Alexandra Makk
  Junior Associate
  Maďarsko
  Jazyk: Anglický, Nemecký, Maďarský
  Kvalifikácia: PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ a M&A, PRACOVNÉ PRÁVO, LIFE SCIENCE & FARMACEUTICKÉ PRÁVO
 • dr. Stefánia Tóth
  ügyvédjelölt
  Junior Associate
  Maďarsko
  Jazyk: Anglický, Nemecký, Maďarský
  Kvalifikácia: PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ a M&A, PRACOVNÉ PRÁVO