bnt attorneys for CEE close.straight.forward
bnt law firm in Latvia

bnt Riga, Lotyšsko

V jedinečnej atmosfére známej historickej secesnej štvrte v Rige sídli naša lotyšská kancelária. Náš desaťčlenný tím tu poskytuje poradenstvo medzinárodným klientom pre oblasť Lotyšska a Pobaltia. Partnermi kancelárie sú Theis Klauberg a Arturs Krauklis, ktorý je zodpovedný aj za Škandináviu.

Prístav a finančný sektor majú v Rige tradične významnú pozíciu. Naša kancelária v Rige sa teda špecializuje najmä na oblasť lodnej dopravy a colného práva. Osobitnú úlohu pre bnt Riga zohráva aj rozhodcovské konanie – kancelária je hlavným usporiadateľom každoročnej konferencie „Baltic Arbitration Days“. Okrem poradenstva naši kolegovia zároveň vyučujú na Riga Graduate School of Law a ďalších vysokých školách v Lotyšsku. Pro bono poskytuje kancelária právne poradenstvo židovskej komunite v Lotyšsku, združeniu „Advantage Austria“, Riga Photography Biennial a obchodnej komore AHK Baltikum.

bnt Klauberg ZAB
Alberta iela 13, Rīga, LV-1010
Tel. +371 6777 05 04
Fax +371 6777 05 27

Registered office:
Alberta iela 13, Riga LV-1010/Latvia

Partneri Lotyšsko


 • Theis Klauberg, LL.M., MBA

  Theis Klauberg, LL.M., MBA

  Rechtsanwalt
  Partner
  T +371 6777 05 04

  Bielorusko, Estónsko, Lotyšsko

  Jazyk: Anglický, Francúzsky, Nemecký, Lotyšský, Ruský
  Kvalifikácia: PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ a M&A, RIEŠENIE SPOROV

Associates Lotyšsko


 • Renārs Gasūns, LL.M.

  Renārs Gasūns, LL.M.


  Senior Associate
  T +371 6777 05 04

  Lotyšsko

  Jazyk: Anglický, Lotyšský, Ruský
  Kvalifikácia: PRACOVNÉ PRÁVO, LIFE SCIENCE & FARMACEUTICKÉ PRÁVO

 • Henning Jensen, Dr. iur.

  Henning Jensen, Dr. iur.

  Rechtsanwalt
  Senior Associate
  T +371 6777 05 04

  Lotyšsko

  Jazyk: Anglický, Francúzsky, Nemecký, Lotyšský
  Kvalifikácia: PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ a M&A, NEHNUTEĽNOSTI

 • Kārlis Sviķis, LL.M.

  Kārlis Sviķis, LL.M.


  Senior Associate
  T +371 6777 05 04

  Lotyšsko

  Jazyk: Anglický, Nemecký, Lotyšský, Ruský
  Kvalifikácia: PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ a M&A, PRACOVNÉ PRÁVO

 • Niklāvs Zieds

  Niklāvs Zieds


  Junior Associate
  T +371 67770504

  Lotyšsko

  Jazyk: Anglický, Francúzsky, Nemecký, Lotyšský
  Kvalifikácia: KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA