bnt attorneys for CEE close.straight.forward
  • Minsk
  • Sofia
  • Praha
  • Tallinn
  • Norimberg
  • Budapešť
  • Riga
  • Vilnius
  • Varšava
  • Bratislava


Kancelárie

S desiatimi kanceláriami máme v strednej a východnej Európe silné zastúpenie. Pre našich klientov je početnosť kancelárií bnt priamo na mieste obrovskou výhodou. V ostatných krajinách regiónu, kde zatiaľ nemáme vlastné zastúpenie, spolupracujeme s partnerskými kanceláriami. Spolupráca s kooperačnými partnermi v krajinách ako je Rusko, Ukrajina, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Chorvátsko, Macedónsko a Bosna je koordinovaná z našej pobočky v Norimbergu. Vďaka tomuto systému vieme ponúknuť kvalitné poradenstvo v celom hospodárskom priestore strednej a východnej Európy.