bnt attorneys for CEE close.straight.forward
bnt attorneys at law - legal advice on Employment Law

KOMPETENCIE

Pracovné právo

V oblasti pracovného práva nie sú dôležité len hospodárske aspekty. Pri našich odporúčaniach preto zohľadňujeme aj relevantné faktory.

Dobrá povesť podnikov závisí vo veľkej miere od toho, ako sa správajú k svojim zamestnancom. Poskytujeme komplexné poradenstvo k téme ľudské zdroje – od vzorových dokumentov po prípravu zmlúv, systémy odmeňovania a výpovede, ako aj kolektívne vyjednávanie.

Našich klientov sprevádzame pri ukončovaní pracovných pomerov aj pred súdom v zamestnaneckých sporoch. Pri medzinárodných pracovnoprávnych vzťahoch, ako je vysielanie zamestnancov do zahraničia alebo zamestnávanie zahraničných zamestnancov, dávame jasné odporúčania. To platí aj pre oblasť daní a sociálneho zabezpečenia pri cezhraničnom zamestnávaní.

V dôsledku medzinárodných a lokálnych zlúčení a akvizícií riešime tiež vplyv prechodu zamestnancov od jedného zamestnávateľa k druhému. Zohľadňujeme aj psychologické aspekty a otázky ochrany osobných údajov.

Publikácie

V súvislosti s právnymi oblasťami, na ktoré sa špecializujeme, si môžete zdarma stiahnuť informácie o právnych rámcoch, analýzy a informácie o trhu.

Naše publikácie a novinky k téme pracovné právo

Kompetencie

 • Zamestnanecká mobilita a cestovanie za prácou
 • Pracovné zmluvy, odmeňovanie a benefity
 • Ochrana osobných údajov
 • Kolektívne vyjednávanie
 • Ukončenie pracovných pomerov, hromadné prepúšťanie
 • Pracovnoprávne spory
 • Prechod zamestnancov pri M&A transakciách

Tím pre Pracovné právoPractice Group News

 • Employment

  Mandatory employee testing in Czechia raises questions

  The mandatory testing of employees at workplaces has been going on for more than a month, but contentious questions in connection with the program keep cropping up.

  Viac

 • Employment

  A selection of Czech tax law news

  The ongoing pandemic has impact also on the world of taxes. The virus is behind the rather bewildering variety of new tax breaks that have been created, and it has even effects on cross-border transactions – though this is a...

  Viac