bnt attorneys for CEE close.straight.forward

KOMPETENCIE

Pracovné právo

V oblasti pracovného práva nie sú dôležité len hospodárske aspekty. Pri našich odporúčaniach preto zohľadňujeme aj relevantné faktory.

Dobrá povesť podnikov závisí vo veľkej miere od toho, ako sa správajú k svojim zamestnancom. Poskytujeme komplexné poradenstvo k téme ľudské zdroje – od vzorových dokumentov po prípravu zmlúv, systémy odmeňovania a výpovede, ako aj kolektívne vyjednávanie.

Našich klientov sprevádzame pri ukončovaní pracovných pomerov aj pred súdom v zamestnaneckých sporoch. Pri medzinárodných pracovnoprávnych vzťahoch, ako je vysielanie zamestnancov do zahraničia alebo zamestnávanie zahraničných zamestnancov, dávame jasné odporúčania. To platí aj pre oblasť daní a sociálneho zabezpečenia pri cezhraničnom zamestnávaní.

V dôsledku medzinárodných a lokálnych zlúčení a akvizícií riešime tiež vplyv prechodu zamestnancov od jedného zamestnávateľa k druhému. Zohľadňujeme aj psychologické aspekty a otázky ochrany osobných údajov.

Publikácie

V súvislosti s právnymi oblasťami, na ktoré sa špecializujeme, si môžete zdarma stiahnuť informácie o právnych rámcoch, analýzy a informácie o trhu.

Naše publikácie a novinky k téme pracovné právo

Kompetencie

 • Zamestnanecká mobilita a cestovanie za prácou
 • Pracovné zmluvy, odmeňovanie a benefity
 • Ochrana osobných údajov
 • Kolektívne vyjednávanie
 • Ukončenie pracovných pomerov, hromadné prepúšťanie
 • Pracovnoprávne spory
 • Prechod zamestnancov pri M&A transakciách

Tím pre Pracovné právoPractice Group News

 • Employment

  Latvia gets ready for the GDPR

  Latvian Parliament passes Personal Data Processing Law at first reading.

  Viac

 • Employment

  Protecting employers' interests in labor law?

  It is one of the fundamental principles of labor law that the employee should afford special protection, given that they are the weaker party to the employment relationship. Of course, this fact is reflected in the case law of...

  Viac