bnt attorneys for CEE close.straight.forward

KOMPETENCIE

Pracovné právo

V oblasti pracovného práva nie sú dôležité len hospodárske aspekty. Pri našich odporúčaniach preto zohľadňujeme aj relevantné faktory.

Dobrá povesť podnikov závisí vo veľkej miere od toho, ako sa správajú k svojim zamestnancom. Poskytujeme komplexné poradenstvo k téme ľudské zdroje – od vzorových dokumentov po prípravu zmlúv, systémy odmeňovania a výpovede, ako aj kolektívne vyjednávanie.

Našich klientov sprevádzame pri ukončovaní pracovných pomerov aj pred súdom v zamestnaneckých sporoch. Pri medzinárodných pracovnoprávnych vzťahoch, ako je vysielanie zamestnancov do zahraničia alebo zamestnávanie zahraničných zamestnancov, dávame jasné odporúčania. To platí aj pre oblasť daní a sociálneho zabezpečenia pri cezhraničnom zamestnávaní.

V dôsledku medzinárodných a lokálnych zlúčení a akvizícií riešime tiež vplyv prechodu zamestnancov od jedného zamestnávateľa k druhému. Zohľadňujeme aj psychologické aspekty a otázky ochrany osobných údajov.

Publikácie

V súvislosti s právnymi oblasťami, na ktoré sa špecializujeme, si môžete zdarma stiahnuť informácie o právnych rámcoch, analýzy a informácie o trhu.

Naše publikácie a novinky k téme pracovné právo

Kompetencie

 • Zamestnanecká mobilita a cestovanie za prácou
 • Pracovné zmluvy, odmeňovanie a benefity
 • Ochrana osobných údajov
 • Kolektívne vyjednávanie
 • Ukončenie pracovných pomerov, hromadné prepúšťanie
 • Pracovnoprávne spory
 • Prechod zamestnancov pri M&A transakciách

Tím pre Pracovné právoPractice Group News

 • Employment

  The greatest New Year’s Resolution: Closing the gender pay gap

  In the European Union many male employees earn more money than their female colleagues doing the same job. In spite of decades of struggle to narrow the gap, a significant disparity still exists in every member state between pay for...

  Viac

 • Employment

  The trouble with X-max parties

  Countless Czech businesses have it made a tradition to take out their employees for a celebration of Christmas and the imminent close of the year. These Christmas parties are immensely popular among employees. However, sometimes things...

  Viac