bnt attorneys for CEE close.straight.forward
bnt attorneys at law - legal advice on Dispute Resolution

KOMPETENCIE

Riešenie sporov

Každý konflikt si vyžaduje individuálne riešenie. Naše stratégie sú zamerané na úspešné riešenie lokálnych i cezhraničných sporov.

Spoločne s našimi klientmi sa snažíme čo najprecíznejšie porozumieť predmetom a cieľom sporov. Preskúmame alternatívy a najsľubnejšie možnosti riešenia – súdne, mimosúdne alebo pred rozhodcovským súdom. Následne pripravíme individuálnu stratégiu, ktorá ponúka istotu a orientáciu počas konania. Klienti bnt profitujú z vedomostí našich odborníkov pracujúcich priamo na mieste, ktorí prinášajú svoje skúsenosti z miestneho aj medzinárodného rozhodcovského práva.

Publikácie

V súvislosti s právnymi oblasťami, na ktoré sa špecializujeme, si môžete zdarma stiahnuť informácie o právnych rámcoch, analýzy a informácie o trhu.

Naše publikácie a novinky k téme riešenie sporov

Kompetencie

 • Medzinárodné rozhodcovské konanie a arbitráž
 • Domáce rozhodcovské konanie
 • Súdne spory
 • Mediácia a alternatívne riešenia sporov
 • Manažment rizík a konfliktov

Tím pre Riešenie sporovPractice Group News

 • Dispute Resolution

  Junior Associate in Dispute Resolution law at Vilnius office

  bnt attorneys in CEE (www.bnt.eu) is one of the leading international, full-service law firms specialising in all key areas of business law for Central and Eastern Europe. Our clients come from Central and Eastern Europe...

  Viac

 • Dispute Resolution

  Slovakia: Hague Service Convention

  Service of process is the procedure by which a party to a lawsuit gives appropriate notice of initial legal action to another party, for example a defendant. This is true for some jurisdictions but does not work in Slovakia. In...

  Viac